FYZIOTERAPIE

ZÁKLADEM NAŠÍ LÉČBY JE INDIVIDUÁLNÍ KINEZIOTERAPIE (POHYBOVÁ LÉČBA) ZA POUŽITÍ NEJMODERNĚJŠÍCH NEUROFYZIOLOGICKÝCH KONCEPTŮ:

Bobath koncept pro děti, Baby Bobath pro novorozence a kojence
Vojtova reflexní lokomoce 
PNF (Proprioceptivní neuromuskulární facilitace)
DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) dle pana prof. Koláře
ACT (Akrální koaktivační terapie)
SM systém (Spirální stabilizace páteře)
Posturální terapie dle Čápové (Bazální programy a podprogramy)
Cvičení Ludmily Mojžíšové (Terapie ženské sterility)

DÁLE NABÍZÍME:

Měkké a mobilizační techniky (uvolnění blokád páteře a kloubů)
Techniky respirační fyzioterapie
Kinesio Tejping – aplikace elastických pásků na tělo
Masérské služby
Dornova metoda
Manuální lymfo-drenáž